2008-09-21

гади генә javascript программа:
йаңа(буш) текст файлы йасагыз.
анда йазыгыз:
<script>alert(2+3);</script>
саклатыгыз.
бу файлның исемен үзгәртегез: исем өстәмәсене (расширение)"htm" дип куйыгыз.
бу файлны ачыгыз. (ул браузер белән ачылырга тийеш.) ул 5 санын кечкенә тәрәз белән, һәм бәлки тавышы да чыгыр, хәбәр итер.