2008-11-23

"css" bilan tekst cigarow

yavaskript bilan nicik yazow cigarip bula, dawamoның дәвамы.
("css" сыйфатлары белән йазыуны бүтән вакыт күрсәтермен, хәзер унны укыйсы килмәй әле, болай башта түгел хәзер, кулланганым да йук. дигән идем.)

йаңа "html" файл йасаңыз да унга монны йазыңыз:

<style type="text/css">
#x:before {content:"bu:";}
#x:after {content:";";}
</style>
<span id="x">x</span>

монны опера 9.2x йә файрфокс 2 белән ачып карасаңыз монлай булып күренә:
bu:x;

6нчы интернет эксплорерда күренмәде. "x" дип кенә күренде.

әмма монны йаваскрипт белән "элемент" сыйфатлары аша үзгәртеү йулыны мин тапмадым. "стиль тезмәсе"не үзгәртеп буладыр.

2008-11-16

sayt yasagandago "kadirufko"lar

мишәбаш авылы мәктәбе форумындагы "сайт төзү буенча сораулар" сөйләшевендә әйттем әле генә:
...
ХТМЛны өйрәнгәнче йә ХТМЛны өйрәнеү белән бергә "кодировка"ларны да өйрәнәсе дип әйтергә дә була бит. ә татарча сайт йасау өчен шул "кодировка"ларны белеү кирәк инде күбесенчә: "windows-1251", "utf-8", "html entitiy", "javascript escaped", "url encoded".

шунның буйынча монда да йазам әле:
сайт йасагандагы "кодирофкы"лар. татарча сайт йасар өчен "кодирофкы"лар белергә кирәк. санап китәм: "windows-1251", "utf-8", "html entitiy", "javascript escaped", "url encoded", тагы латин хәрефләре белән йазыр өчен "windows-1254" тә кулланылырга мөмкин. болар арасыннан "utf-8", "html entitiy", "javascript escaped", "url encoded" - универсаль, ә "windows-1251" белән "windows-1254" - шундый төрдәге күп "кодировка"лар арасындан татарча йазганда кулланылырга мөмкинләре, ләкин башкаларыны кулланып булмай дигән сүз түгел. тагы "windows-1251" урынынга "ISO-8859-5", ә "windows-1254" урынынга "ISO-8859-9" кулланырга буладыр. аларның айырмасы аз гына. тагын бер әйберне әйтергә кирәк, татарча йазганда кулланыла торган "windows-1251"нең татар төре. һәм, төгәлене белмәйм, улның башкорт төре дә бар бугай. һәм, "үземнеңке" буларак кына әйтәм, "windows-1251" белән миннең үземчә йазган бер ысул да бар. тагы: "utf-8" урынынга башка төрле "уникод" кулланыу мөмкин, мәсьәлән, utf-16.

2008-11-01

yavaskript bilan nicik yazow cigarip bula, dawamo

javascript белән ничек йазу чыгарып була. куштырнаклар. обйектлар. йазмасыны дәвам итәм.
"рәсем астынга" йазыу дип мин alt сыйфатына йазыуны әйтәм. ул йазыу браузер рәсемсез ешләгәндә рәсем урынында чыга.
ешләп күрсәтәм:
<img src="http://www.blogger.com/img/icon_logo32.gif" id="birrasim">
<script>
document.getElementById("birrasim").alt="B";
</script>

моны йаваскриптсыз да йасап була:
<img src="http://www.blogger.com/img/icon_logo32.gif" id="birrasim" alt="B">


сары төстәге йәрдәм йазыулары чыгарыу. ул йазыу күрсәтке шул сыйфатлы елемент өстендә бер аз вакыт торгач чыга.
<span id="biryazow">бер йазыу<span>
<script>
document.getElementById("biryazow").title="бу йазыу шуны-шуны аңлата";
</script>

шуны менә шушында ук күрсәтәм дә: бер йазыу

бу "бер йазыу" дигән йазыу өстендә күрсәткене торгызгач сары йазыу чыгырга тийеш. бу блогта ешләсә. "тиз генә карап алыу" белән ешләмәде.
аңлашылды нишләп ешләмәгәне. йул күчешләрендә <br> өстәгән. бер йулга йаздым. хәзер ешләй. менә хәзер ул йазыу миндә сары түгел, ә зәңгәр артлы булып чыга. оператсион системаның күренеш темасы шундый булгангадыр.

өстәп йазам.
"css" сыйфатлары белән йазыуны бүтән вакыт күрсәтермен, хәзер унны укыйсы килмәй әле, болай башта түгел хәзер, кулланганым да йук.
>24енче нойбырь: "css" сыйфатлары белән йазыу турында "css" bilan tekst cigarow да йаздым. йаваскрипт белән уллай үзгәртеп булмай бугай.<

тагын бер төрле айырым ысуллы йаза торган урын бар. ул тәрәзә исеме. болай йазасы:
<script>
document.title="бу тәрәз исеме йазыуы";
</script>

шушында ук тикшереп тә карайм:
бу кнопканы ничек йаcаганны күрсәтәм:
шушында ук тикшереп тә карайм: <button onmousedown='document.title="корбаноф динар блогы";'>монда бассаң тәрәз исеме үзгәрер</button>